Biến chứng phổ biến nhất, tán sỏi thận qua da (PCNL)


Biến chứng phổ biến nhất của phương pháp tán sỏi thận qua da (PCNL) 

           (biến chứng nhiễm trùng sau PCNL dao động từ 2,4% đến 40,4%)
-Nhiễm trùng là biến chứng phổ biến nhất của phương pháp tán sỏi thận qua da (PCNL) trong điều trị sỏi tiết niệu. 
-Tuy nhiên, các yếu tố nguy cơ phát triển các biến chứng nhiễm trùng sau phẫu thuật vẫn chưa được làm rõ và giá trị -Giá trị tiên lượng của một số yếu tố còn gây tranh cãi. cần nghiên cứu thêm (*)
-Một nghiên cứu đánh giá các yếu tố nguy cơ gây biến chứng nhiễm trùng sau mổ PCNL. Đã thực hiện tìm kiếm có hệ thống trên PubMed, Web of Science, Thư viện Cochrane và EMBASE để có được các nghiên cứu báo cáo các yếu tố nguy cơ gây biến chứng nhiễm trùng sau phẫu thuật sau PCNL. 
Trong tổng quan này, các yếu tố nhân khẩu học, các yếu tố xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và các yếu tố chu phẫu đã được đánh giá. 
-Tỷ lệ chênh lệch (OR) hoặc chênh lệch trung bình (MD) với khoảng tin cậy (CI) 95% được tính toán để đánh giá các yếu tố rủi ro. 
-Tổng cộng có 18 nghiên cứu được đưa vào, với tổng số 7161 bệnh nhân nghiên cứu có tuổi trung bình từ 46,4 đến 55,5 tuổi 
-Tỷ lệ biến chứng nhiễm trùng sau PCNL dao động từ 2,4% đến 40,4%. 
-Mười hai yếu tố được xác định là yếu tố nguy cơ độc lập đối với các biến chứng nhiễm trùng sau PCNL (P < 0,05), 

1.Nữ (OR = 1,60, KTC 95% 1,23–2,07), 
2.Cấy nước tiểu dương tính (UC) (OR = 3,16, KTC 95% 2,11–4,74), 
3.Cấy nước tiểu bể thận dương tính (RPUC) (OR = 5,81, KTC 95% 1,75–19,32), 
4.Cấy sỏi dương tính (SC) (OR = 5,11, KTC 95% 1,46–17,89), 
5.Bạch cầu nước tiểu dương tính (OR = 3,61, KTC 95% 2,45–5,34), 
6.Sỏi nhiễm trùng (OR = 7,00, KTC 95% 1,27–38,55), 
7.Bạch cầu trong máu tăng (MD = 0,71, KTC 95% 0,31–1,10), 
8.Tỷ lệ bạch cầu trung tính trên tế bào lympho (NLR) tăng (MD = 0,55, KTC 95% 0,43–0,66), 
9.Đặt stent trước phẫu thuật ( OR = 1,55, KTC 95% 1,10–2,20), 
10.Tiếp cận nhiều lỗ  (OR = 2,58, KTC 95% 1,75–3,82), 
11.Thời gian phẫu thuật kéo dài (MD = 10 20, KTC 95% 4,80–15,60) v 
12.sỏi sót sau mổ ( OR = 1,56, KTC 95% 1,24–1,98). 

( thấy Nữ nhiều nhất , dương tính với UC, dương tính với RPUC, dương tính với SC, dương tính với bạch cầu trong nước tiểu, sỏi nhiễm trùng, bạch cầu máu ngoại vi tăng cao ),
-----------------------------------------------------------------------------
The influencing factors of infectious complications after percutaneous nephrolithotomy: a systematic review and meta-analysis
https://link.springer.com/article/10.1007/s00240-022-01376-5

(*) Năm yếu tố cần nghiên cứu thêm
1.đái tháo đường, 
2.BMI, 
3.sỏi san hô, 
4.truyền máu 
5. kích thước sỏi có thể liên quan đến biến chứng nhiễm trùng, 

Chú ý:
Tuổi, tăng huyết áp, PLR, creatinine và thận ứ nước không liên quan đến các biến chứng nhiễm trùng.

BS ĐỖ HOÀNG DŨNG . BVBD, 2023


Các Dịch vụ khác

© Copyrights 2024 BSDoHoangDung.com All Rights Reserved.